Կոմիտասյան դասեր

Կոմիտասյան դասեր — Կներեք , նախորդ նամակում սխալ հղում կար, առաջնորդվեք սրանով

Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը,Վիլյամ Սարոյան

Վիլյամ Սարոյանի «Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը» պատմվածքը մարդկային ինքնադատապարտման մասին է: Արամը՝ լինելով երեխա և սերելով աղքատ ընտանիքից,կուրորեն հետևում էր ընտանեկան չգրված բարոյական օրենքներին:Նրանց տոհմում բոլորը ծայրահեղ աղքատ,բայց հոսողգետի պես ջինջ ու ազնիվ էին,այդ պատճառով սուտն ուգողությունը չլսված բառեր էին Արամի համար: Մանուկ հասակից տարված լինելով ձիերով, բայց հնարավորություն չունենալով գեթ մեկ անգամ հեծնել՝ Մուրադի առաջարկը չափազանց գրավեց Արամին: Մեկ օրով ձի հեծնելը և հետո տիրոջը վերադարձնելը Արամը գողություն չէր համարում, եթե գողություն համարեր՝ պատուհանը չէր էլ բացի: Հարկ է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ ծայրահեղ աղքատության մեջ ընտանիքը փորձում էր հարուստ լինել կատարյալ ազնվությամբ և արդարությամբ, այդ իսկ պատճառով, ձիու տերը՝ իր սեփական ձին տեսնելով տղաների ձեռքում, չհավատաց,որ իրենն է: Վաղ թե ուշ տղաները պետք է ձին վերադարձնեին և այդպես էլ արեցին,բայց ձին նույնը չէր՝ փոխվել էր,ուժեղացել, քանի որ նա տեսել էր սայլի գոտիներից դուրս՝ ազատ կյանքը…

 

Իմ կարծիքով տղաների արածը գողություն է, քանի որ նրանք վերցրել էին կես տարով ուրիշի ձին, և օգտագործել  իրենց հաճույքների համար: Ուրիշի ունեցվածքը ցանկանալը և առանց տիրոջ տույլատվության վերցնելը նույնպես գողություն է համարվում

«Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը» Ֆիլմի վերլուծություն

 

ՀանքայինարդյունաբերությունըՀայաստանի տնտեսությանգլխավոր ճյուղն է և այնկազմում է երկրիարտահանման ծավալի կեսիցավելին։ Հայաստանըմոլիբդենի հիմնական խոշորարտադրողներից մեկն է։Զանգեզուրի պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատըմոլիբդենի խոշոր պաշարներ ունի, որոնք կենտրոնացած են Քաջարանիհանքավայրում։ Մոլիբդենից բացի Հայաստանը ունի պղնձի և ոսկու զգալիպաշարներ, կապարի, արծաթի և ցինկի փոքր հանքավայրեր, ինչպես նաևարդյունաբերական օգտակար հանածոների հանքավայրեր, այդ թվում՝բազալտի, դիատոմիտի, գրանիտի, գիպսի, կրաքարի և պեռլիտի։ Չնայած 2008 թ.համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին, հանքարդյունաբերությունը ևեկամուտները 2009 թ. աճեցին՝ էականորեն պայմանավորված լինելովհամաշխարհային շուկայում պղնձի, ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղներիգնաճով։ 

2006 թվականին Քաջարանիհանքը վաճառվեցգերմանական Քրոնիմետընկերությանը ընդամենը123.000.000$-ով, որը ծիծաղելիթիվ է,այդպիսի պաշարներովտարածքի համար: Ցածր գինըհիմնավորվեց նրանով, որգնալով մոլիբդենի գինըմիջազգային շուկայումնվազելու է, այսպիսովհանքավայրը վաճառելը միակխելամիտ և օգտակար որոշումն է: Ընդամենը մեկ տարի անց՝ 2007 թվականին,գերմանական ընկերության շրջանառությունը կազմեց 135.000.000$: Ինչպեսարդեն նշել եմ՝ Հայաստանը շատ հարուստ է քարերի պաշարներով ևարտահանում է մոլիբդենի 7%-ը, բայց կա երկու բայց. 1. Հանքերից ոչ մեկը չիպատկանում ՀՀ-ին, հետևաբար միջազգային շուկայում վաճառած ապրանքիցեկամուտը Հայաստանինը չէ: Հայկական կողմը ընդամենը իր ընդերքն էվաճառել, որը օրենքի խստագույն խախտում է՝ քանի որ, ըստ ընդերքիշահագործման օրենսդրության՝ հողը ժողովրդի սեփականությունն է: Գանձվողհարկերը կազմում եմ լումաներ՝ ստացած երակուտի ու պատճառած վնասիդիմաց: 2. Հանքերն ու դրանց գործունեությունը հանգեցնում են Հայաստանիբնության կործանմանը և բազում հիվանդությունների: Վնասի ամենաակներևմարմնավորումը պոչամբարն է, որը հետագայում դառնում է այգի և թունավորսննդի աղբյուր: Պոչամբարը հանքարդյունաբերությանը կից բնապահպանականկառույց է, որտեղ առանձնացվում և ամբարվում են քիմական վերամշակմանհետևանքով առաջացած թունավոր, վտանգավոր քիմական թափոններ,հանքաջրեր։ Պոչամբարը հանքարդյունաբերությանը կից բնապահպանականկառույց է, որտեղ առանձնացվում և ամբարվում են քիմական վերամշակմանհետևանքով առաջացած թունավոր, վտանգավոր քիմական թափոններ,հանքաջրեր։ Պոչամբարի թափոնները պիտանի են նաև հետագա օգտագործման։ Նրանք բացի թափոններից պարունակում են մեծ քանակությամբ օգտակարհանածոներ, որոնք հետագայում կարող են օգտագործվել այլ ոլորտներում։Այստեղից էլ առաջացել է «ամբար» անվանումը։ Վերջերս համացանցում թնդումէր Մեղրի քաղաքի կենսաառողջական վիճակի անկումը, որը պայմանավորվածէր վերոնշյալ հանգամանքներով: Մեղրիի ավագանու անդամ Կարեն Ադամյանըմի հարցազրույցում հայտարարել է, որ իր տեղեկություններով՝ կրկնակի աճել էօնկոլոգիական, սրտանոթային հիվանդությունների թիվը: Սակայն այս խնդիրնամենևին էլ չի մտահոգում հայրենի իշխանությանը, քանի որ տարածքումհանքավայրերի շահագործման թույլտվությունները գնալով ավելանում են:Խախտում խախտման հետևից, որոնք հանգեցնում են էկոհամակարգերիվատթարացմանը: Հանքարդյունաբերությունը դարձել է բնության ինքնատիպհաշվեհարդար:

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com. Тема: Baskerville 2, автор: Anders Noren.

Вверх ↑